Treningsopplegg for orienteringsløperePå disse sidene er det skissert et treningsopplegg for perioden november til april. Opplegget må betraktes som rent veiledende. det kan følges slavisk, men hver enkelt kan forta sine spesielle justeringer etter sine egne forutsetninger og ambisjoner.

Du finner ut hvor mange ganger du ønsker å trene pr. uke og om du er av typen som trenger intervall eller mange langturer, du finner din rubrikk for hvordan du skal trene pr uke. Konferer med din trener før du bestemmer deg for hvilket opplegg du vil følge.Vær godt og riktig kledd, varm opp sikkelig før treningen starter.

     • På disse sidene beskrives forskjellige treningsformer.


  • Oppsett for treningsplanlegging


  • Hvile kosthold
ORIENTERING.

VILT, VAKERT og RÅTT