Årsplan

En årsplan settes opp ut fra en flerårsplan og erfaringer som er høstet. Den går mer i detalj enn den langsiktige planen. Årsplanen skisserer den treningen som bør gjennomføres for å komme på det ønskede prestasjonnivået på den tida da de viktigeste konkurransene skal foregå. Derfor vil terminlister og kalenderen, til en viss grad styr denne planleggingen.

I årsplanen deles treningsåret inn i perioder. Inndelingen skjer av praktiske grunner, i hver periode er det formulert hovedmål med treningen. Hvordan denne periodeinndelingen skjer, vil variere fra idrett til idrett. Årsplanen deles inn i grunnlagsperiode, overgangsperiode, spesialtreningsperiode og konkurranseperiode. Orientering har to konkurranseperioder, en vårsesong og en høstsesong. En

Hva er en årsplan?Treningsåret deles inn i treningsperioder.