November

Du er nå inne i oppbygningsperioden. Treningen skal være lystbetont og uten for mye tvang. Er det bart legger du så mye som mulig av treningen ute i terenget.

Langturene, varieres fra 1:10 til 2:00 for gutta og 1:00 til 1:45 for jentene. Innsatsen skal skal ligge på ca 75 % av maks puls, det vil si ca 150 -160 i puls.

Intervall, treningen kan være løp i en lang bakke, eller en intervallrunde. Innsatsen her skal ligge på 90 % av maks puls og en effektiv løpetid på ca 30 - 45 minutter.


I løpet av uka bør du også kjøre i gjennom et styrketreningsprogram.


Antall treninger pr uke

Langtur

Intervall


33 

2

1


4

3

1


5

4

1