Grunnlagsperioden

I grunnlagsperiodene er treningsmengden størst, og det er trening med moderat intensitet som dominerer.
Målet er å utvikle utøverens ressurser fra ett nivå til et høyere nivå. Det er meget viktig at treningen gir en allsidig utvikling av alle kroppens organer. Til dette trengs tid. Derfor bør den første grunnlagsperioden vare så lenge som 5 - 7 måneder.


I grunnlagsperioden er, som nevnt foran, hovedmålsettningen å utvikle grunnleggende ressurser fra ett nivå til et høyere nivå. Dette gjelder særlig utholdenhet, styrke og bevegelighet. Det ser ut som om dette best kan oppnås med relativt store treningsmengder. Mye av treningen bør utføres med moderat intensitet. Det bør hele tida forekomme noe trening med høy intensitet, men i forholdsvis beskjeden mengde, og i større grad mot slutten av perioden enn i den første delen. Gjennomgående vil et par relativt harde treningsøkter pr. uke være passelig.

Det er viktig at treningsarbeidet blir utført med forskjellig intensitet og varihet, og med pauser mellom repetisjon, øvingsutvalg, treningsformer m.m. Da binder ikke utøveren seg til en fast måte å utføre arbeidet på. Dersom det er mulig bør utøveren legge inn spesifikk trening fra tid til annen.
Treningsbelastningen kan med fordel variere noe fra uke til uke. Et opplegg der belastningen stiger i tre uker, fulgt av en spesielt lett uke, har vist seg å være gunstig

For deb lette uken anbefaler vi at:

  • antall treningsdager går noe ned.
  • treningsmengden settes ned til 40 - 50% av mengden foregående uke.
  • intensiteten skal være lavere
  • treningen skal virke behagelig med variasjon i treningsmidler og treningsmiljø.