alfa & oMEga coaching

“Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."

COACHING

Coaching er et partnerskap som varer over tid og som hjelper deg til å endre på ting i livet ditt slik at du kan oppnå tilfredsstillende resultater både privat og på jobben. Utgangspunktet for coachingen må være at du ønsker å endre noe. 

Coachen vil så gjennom samtaler med deg, hjelpe deg til å komme fram til hva du må gjøre for å oppnå den/de ønskede endringen(e). Dette gjør coachen ved å stille deg spørsmål på en slik måte at du må sette ord på ting og følelser for derigjennom å hente fram svarene som du selv sitter med. 

Coaching kan hjelpe deg til å komme i en kontinuerlig læringsprosess hvor du bruker selvcoaching og tar ansvar for ditt eget liv og din egen utvikling.

Jeg tilbyr individuell coaching på kveldstid i form av en-til-en-samtaler, enten over telefon eller ansikt til ansikt

OM COACHING

Coaching er en samtale mellom to likeverdige parter, der den som blir coachet (fokuspersonen) er ekspert på området vedkommende ønsker å jobbe med.

Les Mer

SLIK KOMMER VI I GANG

 - En innledende samtale på 1- 1,5 t der vi møtes ansikt til ansikt.


Les Mer

LITT OM MEG

Jeg har 12-13 års erfaring som coach. Jeg har gjennomført grunnutdannelse hos
Norsk Coach Akademi.

Les Mer

KONTAKT MEG

Her finner du kontakt informasjon om meg.Les Mer


  • “Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."