alfa & oMEga coaching

“Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."

OM MEG


“Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."· Jeg har 12-13 års erfaring som coach. Jeg har gjennomført grunnutdannelse og videregående utdannelse hos Norsk Coach Akademi.

· Jeg er sertifisert som ACC i hht. ICF (International Coaching Federation) sin standard

· Jeg bruker coaching aktivt i min jobb som leder og tar også coaching-timer ved siden av.


  • “Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."