alfa & oMEga coaching

“Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."

Om coaching


Coaching tar utgangspunkt i at alle mennesker er hele og ikke trengs å ”repareres”. Dette innebærer bl.a. at alle mennesker vet det meste om seg selv, og bare trenger hjelp til å hente fram denne kunnskapen. Coaching er en samtale mellom to likeverdige parter, der den som blir coachet (fokuspersonen) er ekspert på området vedkommende ønsker å jobbe med og coachen er ekspert på selve coaching-prosessen.

Coaching baserer seg på at fokuspersonen setter seg et mål som vedkommende ønsker å jobbe mot. Coachens oppgave er å være nysgjerrig og stille virkningsfulle spørsmål slik at fokuspersonen må reflektere og derved oppdage nye muligheter. Coachen skal hjelpe fokuspersonen til å se ting fra forskjellige perspektiver og bidra til at fokuspersonen oppdager nye sannheter. Coachen skal også hjelpe fokuspersonen med å fjerne hindringer i dennes vei mot målet.

Coaching er ikke rådgivning, veiledning eller terapi, men inneholder enkelte elementer fra disse retningene.

Coaching tar utgangspunkt i en nåsituasjon og ser framover mot et definert mål. Vi dveler ikke mye ved fortiden, på hvorfor ting har blitt som de har blitt. Vi er opptatt av hvordan fokuspersonen kan komme til en ønsket situasjon/nå sine mål/ta ut sitt fulle potensiale. Coaching har fokus på det positive og ikke på problemer.
  • “Therapy explores what’s wrong with you. Coaching explores what’s right with you."