BRUK AV NY TEKNOLOGI FOR Å LAGE ORIENTERINGSKART MED OCAD

Innhold

Nytt kart
– GEO referere kart
– Hvilket område
– Konvertere koordinatene
– Oppdatere ocad med koordinater og utm sone

DEM (Digital Elevation Model),
Laserdata import fra Statens kartverk

– Velge område
– Importere LAZ filene fra Statens kartverk
OSM (Open Street map) fri kartdata
– Kartdata Open Street Map

Bakgrunnsbilder

– Bakgrunnsbilder fra skjermdump
– Tilpasse bakgrunnsbilder
– Vis (Visningsmodus)

WMS (Web Map Service),
bakgrunnsbilder fra nett

– WMS (Web Map Service),
bakgrunnsbilder fra nett
– Typografisk Norgeskart 4
– Norge i bilder
– Linker til bruk av VMS

Kartutsnitt
– Kartutsnitt rektangel
– Kartutsnitt avgrensning
– Kartutsnitt Beskjæring

 

OCAD Sketch app. 18
– Dump fila fra OCAD til PC eller til sky
– Importer data fra appen

Nyttige nettsider
– Linker til nyttige nettsider
– Nyttige elektroniske hjelpemidler