Kart Venabygdsfjellet

Sommer turkart i målestokk 1:10 000 m. som dekker området fra Kiwi i nord til Jønnhalt setra i sør og Dynjefjellet i vest, kartet dekker ett område på ca 37 km2

Dette kartet er laget som et turkart (utmerket til for eksempel Stolpe jakt) med hjelp av høydedata.no, mapant.no, Norge i bilder, norgeskart.no og kommunale kart, (ikke synfart som ett o-kart).

Dersom kartet er av interesse, kan vi bli enige om print og en pris for kartet.

tore.jorgensen00@gmail.com

Utsnitt;

Hele kartet;